SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Program szczepień przeciwko grypie dla dzieci

22/09/2022

Zapraszamy na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla dzieci,
które ukończyły 6 miesiąc życia a nie ukończyły 60 miesiąca życia.
Programem objęte są dzieci zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy.
Zapisy i informacje w poradniach POZ dla dzieci w przychodniach Zespołu.
Program finansowany ze środków m.st. Warszawy
Szczegóły dostępne TUTAJ