SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A
Zapraszamy na szczepienia p-ko Covid 19 do wszystkich naszych przychodni Bemowo-Włochy – zapisy pod nr 22 163-71-00

Środowisko Informatyczne dla e-usług i elektronicznego obiegu dokumentów w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

Projekt zakłada rozbudowę systemu informatycznego w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Bemowo-Włochy o pakiet e-usług adresowanych do pacjentów oraz system elektronicznego obiegu dokumentów, który usprawni
działanie i efektywność placówek Wnioskodawcy.

W ramach projektu przewiduje się uruchomienie portalu wraz z systemem e-rejestracji i e-usług, wprowadzenie elektronicznego systemu dokumentacji medycznej oraz elektronicznego obiegu dokumentów, a także utworzenie własnego centrum certyfikacji PKI. Cały system stanowić będzie układ zintegrowanych ze sobą portali internetowych i aplikacji usługowych umożliwiających realizację nowych usług elektronicznych on-line oraz obsługujących w całości procesy medyczne i administracyjne.

Na projekt składają się następujące zadania:

Projekt będzie realizowany w 7 placówkach wchodzących w skład Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy (przychodnie rejonowo-specjalistycznych położone w dzielnicy Warszawy Bemowo i Włochy)
Projekt adresowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego, w tym w szczególności:

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że pacjenci korzystający z usług SZPZLO zamieszkują w różnych rejonach Warszawy, gminach ościennych, a nawet gminach zlokalizowanych w różnych częściach województwa mazowieckiego rzeczywista liczba adresatów projektu jest dużo większa i trudna do oszacowania. Na dzień dzisiejszy z usług wszystkich placówek Wnioskodawcy korzysta ok. 100 000 pacjentów.