SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Przychodnia ul.Wrocławska 19 - kontakt

Funkcja Kontakt
Rejestracja Ogólna 22-167-22-01
Rejestracja Dziecięca 22-167-22-30

22-167-22-31

Rejestracja Specjalistyczna Dorośli/Dzieci 22-167-22-60
Call Center (Rejestracja specjalistyczna dla dorosłych i dzieci) 22-163-71-00
Centrala 22-167-22-00
Sekretariat Kierownika Przychodni 22-167-22-45
Poradnia Ginekologiczna 22-167-22-20
Poradnia Rehabilitacyjna 22-167-22-81
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci 22-167-22-60
Poradnia Preluksacyjna 22-167-22-60

22-167-22-61