SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Przychodnia ul.1 Sierpnia 36a - Kontakt

Funkcja Kontakt
Rejestracja Ogólna 22 167-27-00 / 22 167-27-01
Rejestracja POZ dla dziec 22 167-27-30
Poradnia Ginekologiczna 22 167-27-20
Poradnia Stomatologiczna 22 167-27-58
Poradnia Rehabilitacji 22 167-27-80
Sekretariat Przychodni 22 167-27-45