SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Przetarg z dnia 10.01.2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej do pobrania TUTAJ

Informacja z otwarcia ofert do pobrania TUTAJ

Pytania i odpowiedzi 1 do pobrania TUTAJ

Pytania i odpowiedzi 2 do pobrania TUTAJ

Pytania i odpowiedzi 3 do pobrania TUTAJ

Pytania i odpowiedzi 4 do pobrania TUTAJ

A7 zestawienie stolarki do pobrania TUTAJ

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania TUTAJ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania TUTAJ

SIWZ do pobrania TUTAJ

Załącznik nr 1 do SIWZ do pobrania TUTAJ

Załącznik nr 2.1 do SIWZ do pobrania TUTAJ

Załącznik nr 2.2 do SIWZ do pobrania TUTAJ

Załącznik nr 2.3 do SIWZ do pobrania TUTAJ

Załącznik nr 2.4 do SIWZ do pobrania TUTAJ

Załącznik nr 3 do SIWZ do pobrania TUTAJ

Załącznik nr 4 do SIWZ do pobrania TUTAJ

Załącznik nr 5 do SIWZ do pobrania TUTAJ

Załącznik nr 6 do SIWZ do pobrania TUTAJ

Załącznik nr 7 do SIWZ do pobrania TUTAJ