SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy

Program realizowany w szkołach podstawowych na terenie dzielnicy Bemowo i Włochy

 

Działania prowadzone w ramach programu:

Badania wykonywane są w placówce oświatowej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz lekarza okulistę. Po badaniu rodzic/opiekun prawny dziecka będzie poinformowany o jego wyniku. Jeśli u dziecka zdiagnozowana zostanie wada wzroku, otrzyma informacje o możliwości dalszej diagnostyki/leczenia u lekarza specjalisty-okulisty.