SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Profilaktyka Raka Szyjki Macicy

Serdecznie zapraszamy do naszych Poradni Ginekologiczno-Położniczych kobiety w wieku 25 – 59 lat (decyduje rok urodzenia) na badania cytologiczne.

ul. Powstańców Śląskich 19, tel. 22 665 37 07  lub 22 664-44-00 wew. 19
ul. Wrocławskiej 19, tel. 22 638 23 33 wew. 222 lub 22 250-82-41
ul. Czumy 1, tel. 22 665 40 50 wew. 33 lub 22 250-82-46
ul. 1 Sierpnia 36a, tel. 22 846 86 74
ul. Cegielniana 8, tel. 22 863 91 50

Warunkiem uczestnictwa w programie jest brak wykonanych badań cytologicznych w ciągu ostatnich 3 lat.
Rejestracji można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich u pielęgniarki położnej.