SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Profilaktyka Raka Piersi

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne
Panie w wieku 50-69 lat do Przychodni przy ul. Czumy 1 (Pracownia RTG).

Program skierowany jest do kobiet, które nie miały wykonywanej mammografii
w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki
raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego
po upływie 12 miesięcy.

Zapisy osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 17:00. Telefon nr 22 666 10 16.

Badania finansowane są przez NFZ.