SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej

Ogłoszenie – Porady w oddziale rehabilitacji ambulatoryjnej do pobrania – TUTAJ
data zamieszczenia 29.01.2013r.

Powiadomienie o wyborze oferty do pobrania – TUTAJ
data zamieszczenia 14.02.2013r.