SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne 2

Ogłoszenie nr 1– Świadczenia w zakresie: poradni AA i PZP,nadzory merytorycznego na oddziale dziennym rehabilitacji do pobrania –  TUTAJ

Ogłoszenie nr 2– Świadczenia w zakresie: opisu badaf radiologicznych i mammograficznych,badali USG narządów ruchu, badań USG – Dopplera, badań USG ginekologicznych, oceny badań cytologicznych i kolposkopii, badań histopatologicznych  do pobrania –   TUTAJ

Ogłoszenie nr 3– Świadczenia w zakresie: ginekologii i położnictwa, okulistyki dla dzieci,okulistyki dla dorosłych, chirurgii onkologicznej,otolaryngologii dla dzieci, otolaryngologii dla dorosłych, ortopedii i traumatologii, wad postawy, endokrynologii ,urologii, alergologii dla dzieci, diabetologii w tym: porady specjalistyczne,porady zabiegowe do pobrania –  TUTAJ

Ogłoszenie nr 4– Świadczenie w zakresie wyjazdowej, nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej do pobrania – TUTAJ

Ogłoszenie nr 5– Porady w zakresie Nocnej Pomocy Lekarskiej do pobrania – TUTAJ

Zawiadomienie o wyborze oferty– dotyczy ogłoszeń nr 1,2,3 do pobrania – TUTAJ

Zawiadomienie o wyborze oferty– dotyczy ogłoszenia nr 4 do pobrania – TUTAJ

Zawiadomienie o wyborze oferty– dotyczy ogłoszenia 5 do pobrania – TUTAJ