SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie NPL i POZ dla dorosłych

Rozstrzygnięcie konkursu do pobrania TUTAJ
Rozszerzenie zakresu konkursu do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta NPL do pobrania TUTAJ
Umowa NPL do pobrania TUTAJ
Oferta POZ dorośli do pobrania TUTAJ
Umowa POZ dorośli do pobrania TUTAJ
Zarządzenie – program chuk do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 1 do zarządzenia – do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 2 do zarządzenia – do pobrania TUTAJ
Zobowiązanie – recepty do pobrania TUTAJ
Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ