SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń Kierownika Nocnej Pomocy Lekarskiej

Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta NPL do pobrania TUTAJ
Umowa kontraktowa NPL do pobrania TUTAJ
Umowa zlecenie NPL do pobrania TUTAJ
Umowa NPL dorośli, dzieci do pobrania TUTAJ
Oferta kierownik NPL do pobrania TUTAJ
Umowa kierownik NPL do pobrania TUTAJ
Zobowiązanie recepty do pobrania TUTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu na kierownika NPL do pobrania TUTAJ