SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

[Arch] Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia

Realizacja programu odbywa się od 3 września 2018 do 30 listopada 2018  

w szkołach średnich  na terenie dzielnic Bemowo i Włochy.

 

 

Działania realizowane w ramach programu:

 

 

 

 

 

 

Program finansowany ze środków m.st. Warszawy.