SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

[Arch] Program szczepień przeciwko grypie dla osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach.

Realizacja programu od 3 września 2018 do 31 grudnia 2018.

Wykaz placówek dla osób bezdomnych, w których realizowany jest program:

1. Pensjonat Socjalny dla Bezdomnych Mężczyzn „Św. Łazarza” – ul. Traktorzystów 26

– tel. 22 4783022

2. Dom dla Bezdomnych „Betania” – ul. Łopuszańska 17

– tel. 22 8466644

Pielęgniarka wykonuje szczepienie przeciwko grypie po uprzednim badaniu przez lekarza.

Program finansowany ze środków m.st. Warszawy.