SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Administracja - Kontakt

Funkcja Kontakt
Sekretariat Dyrektora 22 163 71 30
22 163 71 32
Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Opieki Medycznej.
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością
22 163 71 40
Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Technicznych 22 163 71 42
Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Medycznych 22 163 71 42
Główny Księgowy 22 163 71 20
Dział Księgowości 22 163 71 21
22 163 71 22
22 163 71 23
Pełnomocnik Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Informacji 22 163 71 10
Inspektor ds. BHP 22 163 71 26
Zespół ds. Organizacji i Promocji Zdrowia 22 163 71 05
22 163 71 06
Dział Administracyjno-Techniczny 22 163 71 08
22 163 71 09
Kierownik Działu Informatyki 22 163 71 13
Dział Informatyki 22 163 71 16
Kierownik Działu Płac 22 163 71 19
Dział Płac 22 163 71 18
Kierownik Działu Statystyki i Rozliczeń Umów Medycznych 22 163 71 27
Dział Statystyki i Rozliczeń Umów Medycznych 22 163 71 28
22 163 71 29
Dział Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Dokumentacji 22 163 71 47
22 163 71 48
Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 22 163 71 25
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi 22 163 71 24
22 163 71 39