SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10/10/2023

Obchodzony 10 października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został zainicjowany w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health). Każdego roku Federacja wybiera do promowania nowy temat. W tym roku hasłem przewodnim jest: Zdrowie psychiczne jest powszechnym prawem człowieka.

Gdzie szukać pomocy?
800 70 22 22 Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym
116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
116 123 – Kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych
22 635 09 54 – telefon zaufania dla osób starszych
800 080 222 – infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów
800 120 002 – Niebieska Linia – ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
801 199 990 – Ogólnopolski telefon zaufania dla osób z problemem narkotykowym

Pomocy można również szukać w Poradniach Zdrowia Psychicznego w przychodniach przy ul. Cegielnianej 8 i ul. Coopera 5 oraz w Poradniach Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w przychodniach przy ul. Cegielnianej 8 i ul. Coopera 5.