SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Szanowni Pacjenci,

31/03/2023

Miło nam Państwa poinformować, że nasz Zakład przystąpił do programu opieki koordynowanej w zakresie diabetologii. Opieka koordynowana to szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych i leczenia chorób diabetologicznych u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ przeprowadza poradę kompleksową, na której ustala indywidualny plan leczenia i zleca badania. Ponadto lekarz POZ będzie mógł zlecić pacjentowi konsultacje z dietetykiem oraz konsultacje z lekarzem specjalistą z zakresu diabetologii. Lekarz POZ zleca dodatkowe badania i konsultacje w sytuacjach medycznie uzasadnionych. Poszerzenie katalogu badań w POZ skróci czas potrzebny na wykonanie diagnostyki i pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

Szczegółowe informacje pacjenci mogą uzyskać u swojego lekarza POZ i w sekretariatach przychodni.