SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Dostęp opieki medycznej /ДОСТУП ДО МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ / ДОСТУП ДО МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

21/06/2022

W załączeniu informacja dotycząca dostępu do polskiego systemu opieki zdrowotnej dla osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy po 24 lutego br.

ДОСТУП ДО МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ОСІБ, ЩО ПРИБУЛИ З УКРАЇНИ ДО ПОЛЬЩІ ПІСЛЯ 24 ЛЮТОГО 2022

ДОСТУП ДО МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ ИЗ УКРАИНЫ В ПОЛЬШУ ПОСЛЕ 24 ФЕВРАЛЯ 2022

плакат 1
плакат 2