SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Grypa 65+ zapisy wyłącznie pod nr tel. 22 163 70 91

21/09/2021

Bezpłatne szczepienia seniorów 65 + przeciwko grypie

Program skierowany jest dla osób w wieku 65+ spełniających jedno z poniższych kryteriów:

Posiadają zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy
Zamieszkują na terenie m.st. Warszawy i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w m.st. Warszawie

Zapisy na szczepienia przeciwko grypie osób uprawnionych do szczepień bezpłatnych uczestniczących w programie m.st. Warszawy Grypa 65 + przyjmowane są wyłącznie pod nr tel. 22 163 70 91.

W związku z opóźnieniami dostaw przez producenta szczepionek p/grypie program szczepień ochronnych Grypa 65+ rozpocznie się z opóźnieniem.

Program szczepień rozpoczniemy prawdopodobnie w 3 tygodniu października.

Serdecznie przepraszamy za zaistniałą, niezależną od nas sytuację.