SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Informacja dla rodziców dzieci

23/04/2020

Informacja dla rodziców dzieci dot. szczepień i badań bilansowych

Szczepienia obowiązkowe przeprowadzane, będą wg następujących zasad przeciwepidemicznych:
1) Przeprowadzany jest wstępny wywiad epidemiologiczny w formie teleporady;
2) Po pozytywnej kwalifikacji dziecka punkt szczepień ustala termin szczepienia. Wszystkie inne wcześniej ustalone terminy są nieaktualne;
3) Na szczepienie z dzieckiem przychodzi do przychodni tylko jeden opiekun/rodzic, bez objawów infekcji. Opiekun/rodzic ma obowiązek mieć nałożoną maseczkę ochronną na twarz podczas całej procedury szczepienia;
4) Szczepienia udzielane są wg harmonogramu co 30 minut. Obowiązuje separacja czasowa i przestrzenna pomiędzy pacjentami tj. do przychodni wpuszczane są osoby wyłącznie umówione na daną godzinę;
5) Szczepienia obowiązkowe wykonywane są dla dzieci do 24 miesiąca życia a powyżej 24 miesiąca życia u dzieci z chorobami przewlekłymi, dla których istnieją szczególne wskazania zdrowotne do szczepień.

Badania bilansowe w poradniach dzieci zdrowych przeprowadzane są
wg następujących zasad:
1) Przeprowadzany jest wstępny wywiad epidemiologiczny w formie teleporady;
2) Na badanie z dzieckiem przychodzi do przychodni tylko jeden opiekun/rodzic, bez objawów infekcji. Opiekun/rodzic ma obowiązek mieć nałożoną maseczkę ochronną na twarz podczas całego badania bilansowego;
3) Obowiązuje separacja czasowa i przestrzenna pomiędzy pacjentami tj. do przychodni wpuszczane są osoby wyłącznie umówione na daną godzinę.

Punkty pobrań dla dzieci zapisują na pobrania krwi na konkretną godzinę.