SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Szczepienia przeciwko chorobie pneumokokowej i meningokowej

07/09/2020

W gabinetach zabiegowych i punktach szczepień wszystkich przychodni można zaszczepić się przeciwko chorobie pneumokokowej i meningokowej. Szczepienia dla dorosłych zalecane są dla osób z grup ryzyka. Dzieci szczepimy szczepionką chroniącą przed 13 serotypami pneumokoków – zalecaną dzieciom do ukończenia 5 roku życia, których nie
zaszczepiono w ramach szczepień obowiązkowych. Szczepionka przeciwko meningokokom zawiera szczepy meningokoków z grupy A, C, W135, Y.
Wszystkie szczepienia są odpłatne.