SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A
Zapraszamy na szczepienia p-ko Covid 19 do wszystkich naszych przychodni Bemowo-Włochy – zapisy pod nr 22 163-71-00

Szczepienia przeciwko chorobie pneumokokowej i meningokowej

07/09/2020

W gabinetach zabiegowych i punktach szczepień wszystkich przychodni można zaszczepić się przeciwko chorobie pneumokokowej i meningokowej. Szczepienia dla dorosłych zalecane są dla osób z grup ryzyka. Dzieci szczepimy szczepionką chroniącą przed 13 serotypami pneumokoków – zalecaną dzieciom do ukończenia 5 roku życia, których nie
zaszczepiono w ramach szczepień obowiązkowych. Szczepionka przeciwko meningokokom zawiera szczepy meningokoków z grupy A, C, W135, Y.
Wszystkie szczepienia są odpłatne.