SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Ważne informacje dla pacjentów

08/06/2020

1) Przypominamy, że pacjent przychodzący do przychodni ma obowiązek mieć nałożoną maseczkę ochronną na twarz, tak aby zasłaniała usta i nos. Nosząc maseczkę chronisz siebie i innych.
2) Każdy pacjent w przychodni musi wypełnić obowiązkową ankietę epidemiczną.
3) Utrzymana zostaje wstępna segregacja telefoniczna przez lekarza w poradniach POZ dla dorosłych i dzieci. Pacjenci zapisujący się do poradni specjalistycznych nie przechodzą wstępnej rozmowy z lekarzem.
4) Poradnie rehabilitacyjne pracują wg normalnych zasad. Wznowione są zabiegi hydroterapii i masażu.
5) Badania diagnostyczne realizowane są zgodnie z harmonogramem.
6) Poradnie specjalistyczne zapisują pacjentów wg bieżącego harmonogramu. Wznowione zostają zapisy poprzez e-rejestrację. Pacjenci pierwszorazowi odbywają wizytę w gabinetach lekarskich, natomiast w ramach ciągłości leczenia mogą być dalej realizowane teleporady.
7) Poradnie stomatologiczne pracują wg normalnych zasad.
8) Poradnia medycyny pracy funkcjonuje wg normalnych zasad Tel. do rejestracji 22 167 23 27.
9) Od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania nie obowiązują stałe zlecenia na badania krwi.
10) Programy profilaktyczne: profilaktyka raka szyjki macicy (cytologia), profilaktyka raka piersi (badania mammograficzne), profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK), profilaktyka gruźlicy, pogłębiona profilaktyka raka szyjki macicy (kolposkopia) funkcjonują wg normalnych zasad,
11) Punkty pobrań pobierają krew do badań biochemicznych wg normalnych zasad. Pacjentów w poczekalni obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości 2 m od siebie, oraz noszenie maseczek i dezynfekcja dłoni.
12) Uruchomione zostają programy m.st. Warszawy: pn. „Aktywny Senior” w przychodniach przy ul. Wrocławskiej 19 i przy ul. 1 Sierpnia 36 A oraz Szkoła Rodzenia” w przychodniach przy ul. Powstańców Śląskich 19 i przy ul. Cegielnianej 8, program szczepień HPV 12 w poradniach POZ dla dzieci. Serdecznie zapraszamy.
13) W dniach 1-15 czerwca 2020 r. zabiegi pielęgniarskie w ramach ciągłości leczenia w NPL będą wykonywane w godz. 8.00-13.00 w dni wolne od pracy i święta. Od 15 czerwca 2020 r. w/w zabiegi wykonywane będą w godzinach 8.00-18.00 w dni wolne od pracy i święta.
14) Wznowione są wszystkie świadczenia odpłatne – zapraszamy do zakładki świadczenia odpłatne. ŚWIADCZENIA ODPŁATNE.