SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

DRODZY PACJENCI

04/07/2024

Dyrekcja SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy informuje, że z uwagi na modernizację podjazdów i schodów, która będzie trwała od 08.07. do 16.10.br., wejście do przychodni przy ul. Czumy 1 będzie możliwe tylko od strony ul. Powstańców Śląskich przez NPL.

Modernizacja wejść i podjazdów została sfinansowana przez m.st. Warszawa.