SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Serwis aparatu RTG

Zawiadomienie o wyborze oferty do pobrania TUTAJ

Zaproszenie do złożenia oferty do pobrania TUTAJ

Opis przedmiotu zamówienia do pobrania TUTAJ

Umowa wzór – serwis RTG TUTAJ

Umowa wzór z dnia 26.02.2020 – serwis RTG do pobrania serwis TUTAJ

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych do pobrania TUTAJ