SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Przetarg z dnia 24.09.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania TUTAJ
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert TUTAJ
Ogłoszenie o zamówieniu TUTAJ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia TUTAJ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2TUTAJ
SIWZ wersja z dnia 05.10.2020 TUTAJ
SIWZ wersja z dnia 02.10.2020 TUTAJ
SIWZ TUTAJ
Załącznik nr 1 do SIWZ TUTAJ
Załącznik nr 1 do SIWZ wersja z dnia 05.10.2020 TUTAJ
Załącznik nr 2 do SIWZ TUTAJ
Załącznik nr 2 do SIWZ wersja z dnia. 05.10.2020 TUTAJ
Załącznik nr 2 do umowy – Umowa powierzenia przetwarzania danych TUTAJ
Załącznik nr 3 do SIWZ TUTAJ
Załącznik nr 3 do SIWZ wersja z dnia 05.10.2020 TUTAJ
Załącznik nr 4 do SIWZ TUTAJ
Załącznik nr 5 do SIWZ TUTAJ
Załącznik nr 6 do SIWZ TUTAJ
Załącznik nr 6 do SIWZ wersja z dnia 02.10.2020 TUTAJ
Załącznik Nr 7 do SIWZ TUTAJ
Pytania i odpowiedzi cz.1 TUTAJ
Pytania i odpowiedzi cz.2 TUTAJ
Pytania i odpowiedzi cz.3 TUTAJ
Pytania i odpowiedzi cz.4 TUTAJ
Pytania i odpowiedzi cz.5 TUTAJ
Pytania i odpowiedzi cz.6 TUTAJ
Pytania i odpowiedzi cz.7 TUTAJ