SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Dostawa środków opatrunkowych - 04.12.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty do pobrania TUTAJ
Zaproszenie do złożenia oferty do pobrania TUTAJ
Umowa do pobrania TUTAJ
Formularz ofertowy do pobrania TUTAJ
Pytania i odpowiedzi 1 do pobrania TUTAJ
Pytania i odpowiedzi 2 do pobrania TUTAJ