SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Dostawa odczynników wraz z częściami zużywalnymi i zamiennymi do analizatora Konelab (04.02.2010)

Dostawa odczynników do chemii klinicznej wraz z częściami zużywalnymi i
zamiennymi do analizatora Konelab 30 ISE na okres 24 miesięcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ (pdf)
Data zamieszczenia: 4.02.2010

załącznik nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy – TUTAJ (pdf)

Pytania i odpowiedzi (9.02.2010) – TUTAJ (pdf)