SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Szybkie Testy Laboratoryjne


CRP
– białko ostrej fazy, szybkie oznaczenie z krwi włośniczkowej, bezpłatne do 6-tego roku życia

Influenza A/B – szybki test w kierunku diagnostyki grypy

Troponina – szybki test do wykrywania uszkodzenia mięśnia sercowego

                                                                                                           Do wykonania w gabinecie zabiegowym