SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Przychodnia ul.Janiszowska 15 - Kontakt

Funkcja Kontakt
Fax 22 846-56-36
Rejestracja Ogólna 22 167-26-00

22 167-26-01

Rejestracja Poradni Dziecięcej 22 167-26-30
22 167-26-31
Poradnia Stomatologiczna 22 167-26-58
Sekretariat przychodni 22 167-26-45