SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Przetarg z dnia 04.03.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej do pobrania TUTAJ

Ogłoszenie do pobrania TUTAJ

SIWZ do pobrania TUTAJ

Załącznik 1 do pobrania TUTAJ

Załącznik 2.1 do pobrania TUTAJ

Załącznik 2.2 do pobrania TUTAJ

Załącznik 2.3 do pobrania TUTAJ

Załącznik 2.4 do pobrania TUTAJ

Załącznik 2.5 do pobrania TUTAJ

Załącznik 3 do pobrania TUTAJ

Załącznik 4 do pobrania TUTAJ

Załącznik 5 do pobrania TUTAJ

Załącznik 6 do pobrania TUTAJ

Informacja z otwarcia ofert do pobrania TUTAJ