SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy

Program realizowany w szkołach podstawowych na terenie dzielnicy Bemowo i Włochy

 

Działania realizowane w ramach programu:

Badania wykonywane są w placówce oświatowej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, lekarzy ortopedów oraz magistrów rehabilitacji lub fizjoterapii. Po badaniu rodzic/opiekun prawny dziecka będzie poinformowany o jego wyniku. Jeśli u dziecka, zdiagnozowana zostanie wada postawy, otrzyma informacje o konieczności dalszego postępowania diagnostycznego.