SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Godło Promocyjne Teraz Polska

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy posiada Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” w zakresie świadczeń zdrowotnych – rehabilitacja