SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Ankiety satysfakcji pacjenta

Wrocławska:
PORADNIA UROLOGICZNA
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
PORADNIA CHIRURGICZNA
PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH
PUNKT POBRAŃ

Czumy:
PORADNIA KARDIOLOGICZNA
PORADNIA ORTOPEDYCZNA
PORADNIA LARYNGOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH
PORADNIA NEUROLOGICZNA
PRACOWNIA RTG
PUNKT POBRAŃ

Powstańców Śląskich:
LABORATORIUM
PUNKT POBRAŃ

Coopera:
PORADNIA ONKOLOGICZNA
PORADNIA METABOLICZNA
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
PUNKT POBRAŃ

1 Sierpnia:
PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
PUNKT POBRAŃ

Janiszowska:
PORADNIA UROLOGICZNA
PUNKT POBRAŃ

Szybowcowa:
PORADNIA DIABETOLOGICZNA
PUNKT POBRAŃ

Cegielniana:
PORADNIA KARDIOLOGICZNA
PORADNIA DERMATOLOGICZNA
PORADNIA ONKOLOGICZNA
PORADNIA REUMATOLOGICZNA
PRACOWNIA RTG
PUNKT POBRAŃ