SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Oddział dzienny

25/02/2021

Szanowni Pacjenci!

W Oddziale dziennym rehabilitacyjnym
w przychodni przy ul. 1 Sierpnia 36A
są wolne miejsca. Zapraszamy.
Tel. 22 167 27 80.