SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Ważne informacje

16/11/2020

Szanowni Państwo

1) Badania biochemiczne i inne badania diagnostyczne zlecone przez lekarzy POZ oraz lekarzy specjalistów wykonywane są wg normalnych zasad.
2) Wznowione zostają zostają sesje grupowe w PZP i AA.
3) Poradnie rehabilitacyjne oraz stomatologiczne funkcjonują wg normalnych zasad w zwiększonym reżimie sanitarnym.
4) Informujemy, że zakończyliśmy realizację programu m.st. Warszawa „Grypa 65+”.
5) Wznowione zostają programy profilaktyczne.