SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Koronawirus

05/03/2020

Informacje dotyczące zakażeń koronawirusem oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia oraz zalecenia dla osób powracających z terenów występowania koronawirusa SARS-CoV-2 dostępne są na stronach internetowych:
Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl
Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologiczna www.pssewawa.pl

Informacje aktualne w zakresie zakażeń koronawirusem dostępne
są w ramach infolinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w m.st. Warszawie pod nr tel. 223 107 936, 223 107 904, 223 118 025.

Informacje dotyczące zakażeń koronawirusem można uzyskać telefonując
na całodobowy nr NFZ: 800 190 590.

Pacjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 powninien TELEFONICZNIE przełożyć poradę w Ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) na inny termin.

Bieżące informacje zamieszczane są również na stronach Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl/koronawirus